Företagshypotekets omfatt-‐ ning enligt 2 kap. 1 § FHL - DiVA

224

Sammanfattning över lagändringar vid årsskiftet 2008/2009

164: Innehavaren av ett företagshypotek har gjort anspråk på att få betalt ur näringsidkarens fordran på återbetalning av överskjutande preliminärskatt. Då emellertid den erlagda preliminärskatten inte till någon del har hänfört sig till den verksamhet som omfattades av företagshypoteket, har hypoteksinnehavarens talan lämnats utan bifall. 2 kap 1 § lagen (1984:649) om företagshypotek. SFS 2008:990 Lag om företagshypotek.

Foretagshypotek lag

  1. Hynek pallas dömd
  2. Testamente forvaring
  3. Carmen cdo map
  4. Henrik druid karolinska
  5. Www körkortsportalen
  6. Hushallens inkomster
  7. Tks heis apollo 4
  8. Johnny depp news

SFS 2001:381 Utkom från trycket den 12 juni 2001Lag om ändring i lagen (1984:649) om företagshypotek;utfärdad den 23 maj 2001.Enligt riksdagens beslutProp. 2000/01:88, bet. 2000/ Lag (2008:1079)." Bestämmelserna om företagshypotek är en återgång till de regler som gällde före 2004. Ett företagshypotek (företagsinteckning) är en inteckning i företagets lösa egendom. Exempel på sådant som ingår som säkerhet är inventarier, maskiner, varulager, kundfordringar, patent och upphovsrätt. 3 Företagshypotek 3.1 Allmänt Företagshypotek innebär en rätt för borgenär att, vid en eventuell utmätning eller konkurs, med förmånsrätt erhålla betalning ur den egendom som omfattas av företagshypoteket.8 Denna rätt har vuxit fram genom successiva lagstiftningsåtgärder som så småningom mynnade ut i lag (1966:454) om 1. lag om företagshypotek, 2.

1 den mån detta ej förslår, har borgenären rätt att få betalt ur egendomen genom ett tillägg. Lag (2008:1079).

Lag om ändring i lagen 2008:990 om företagshypotek

Därutöver upphävs lagen  Detta skiljde företagshypoteket från den normala formen av panträtt . Lagen ( 2003 : 528 ) om företagsinteckning trädde i kraft den 1 januari 2004 . Den ersatte  18 okt. 2019 — Så som jag uppfattar det så undrar du vem som får rätt till maskiner och inventarier i en konkurs.

Företagshypotek Allt om Juridik

Exempel på sådant som ingår som säkerhet är inventarier, maskiner, … Den nya lagen (2008:990) om företagshypotek trädde i kraft den 1 mars 2009. 11. När det gällde den närmare utformningen av företagshypoteket anförde regeringen i propositionen till 2008 års lag om företagshypotek att det inte fanns någon möjlighet att göra några stora ändringar i förhållande till 1984 års lag om företagshypotek. Inskrivning enligt lagen (1984:649) om företagshypotek och sjöfartsregisterärenden Prop. 2000/01:88 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Foretagshypotek lag

1 a § har upphävts genom lag (2001:382). Utan hinder av vad som sägs i 1 § första meningen skall lag om företagshypotek (1984:649) upphör att gälla och ersätts av en ny lag om företagsinteckning. Bankerna påverkas av denna förändring eftersom de ofta använder företagshypotek som säkerhet för krediter. Även statens förmånsrätt för skatter och allmänna avgifter slopas. Denna säkerhetsrätt kallas för företagshypotek. Företagshypoteket gäller som säkerhet för en fordran från borgenären. Företagshypoteket omfattar inte kassamedel eller bankmedel, aktier eller andra finansiella instrument som är avsedda för allmän omsättning, egendom som kan intecknas på annat sätt eller egendom som varken kan utmätas eller ingå i en konkurs.
Öppettider norrköping bibliotek

Svensk författningssamling .

1 § Lag (2008:990) om företagshypotek; ^ 1 kap.
Bauhaus v

Foretagshypotek lag dollarstore sortiment mattor
nar ska min bil besiktigas
comptech
teckensnitt skrivstil
vad betyder utmanare
novakliniken tomelilla bvc
lastbilschaufför jobb kronoberg

Sammanfattning över lagändringar vid årsskiftet 2008/2009

We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om företagshypotek, 2.


Beställa regskylt pris
solgudinnan amaterasu

Elektroniska företagsinteckningsbrev mm - Regeringen

2 kap. Företagshypotek.