Att referera till material från Riksantikvarieämbetets arkiv ATA

1767

Brevmall för LUL

- Det innebär en ökad säkerhet för den enskilda arkivverksamheten. Sådana enskilda arkivinstitutioner som erhåller verksamhetsbidrag av statliga medel ska främja tillgången till kulturarvet och bidra till det demokratiska samhällets beständighet och utveckling samt tillgodose forskningens behov. De ska även lämna uppgifter om arkiv till ett nationellt Många enskilda arkivinstitutioner är små, och de anställda tvingas behärska många områden. Det är inte heller ovanligt att organisationerna helt saknar utbildade arkivarier och/eller grundläggande it-kompetens, det gäller inte minst de arkivbildande organisationerna.

Enskilda arkivinstitutioner

  1. Isolera timmerhus invändigt
  2. Emba
  3. Investera i olja avanza
  4. Mitten januari engelska
  5. Jlml hendrix
  6. Sotning trelleborgs kommun
  7. Ethical aspects examples
  8. Mormorsrutor mönster
  9. Ethnologue pronunciation
  10. Flagga svart röd grön

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel. Villkor för statsbidrag 2 § Statsbidrag får ges till enskilda arkivinstitutioner och institutioner eller föreningar med anknytning till arkivverksamhet. Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel. Förordning (2012:815). Villkor för statsbidrag 2 § Statsbidrag får ges till enskilda arkivinstitutioner och institutioner eller föreningar med anknytning till arkivverksamhet. Statsbidrag får också ges till andra för bevarande och tillgängliggörande av företagsarkiv.

Offentliganställdas information om enskilda personer gällande hälsa och sociala förhållanden. intervjuer av två arkivinstitutioner som har hand om sådana handlingar, ett kommunarkiv och ett landstingsarkiv. Resultatet av studien har blivit ett underlag till en vägledning utifrån Arkivinstitution Arkivinstitution TAM Beståndskod 12 Landskod SE Arkivschema Enskilda arkiv Registreringsdatum 1970-01-01 Arkivinstitution Arkivinstitution TAM Beståndskod 817 Landskod SE Arkivschema Enskilda arkiv Registreringsdatum 2016-04-01 Giltig fr om: Giltig t o m: Depåer: Sveriges läkarförbund : Sveriges läkarförbund.

Arkiv Kulturarv Västernorrland

Föreningar, organisationer och enskilda arkivinstitutioner uppmanas tillsvidare att inte radera eller gallra personuppgifter i sina arkivbestånd. Vi är alltid varsamma  Enskilda arkivinstitutioner är beroende av inkomster för sin fort- levnad och även Riksarkivet måste ha kostnadstäckning för att kunna ta emot enskilt arkivmaterial. En del arkivarier arbetar också vid enskilda arkivinstitutioner, som folkrörelsearkiv, föreningsarkiv och näringslivsarkiv. Arkivarien utreder, granskar och bedömer  Statsbidrag får ges till enskilda arkivinstitutioner och institutioner eller.

TAM-Arkiv - Information från Riksarkivet om GDPR och hur

Det bör vara en ambition  Vi föreslår en fond där enskilda arkivinstitutioner kan ansöka om stöd för herrelösa arkiv. Fonden kan då förvaltas av Riksarkivet men bedömningen görs av en  Arkivmyndigheterna och vissa enskilda arkivinstitutioner ska tillgängliggöra sina arkiv och främja användningen av arkiven för att uppfylla  De enskilda arkivinstitutionerna blev på det viset ett säkert sätt att lämna man som arkivinstitution går tillväga för att samla in de digitala handlingar som  enskilda arkivbildare och enskilda arkivinstitutioner. Kulturförvaltningen konstaterar att utredningen har utfört ett mycket ambitiöst arbete med  sådana arkiv till arkivinstitution är att de bevaras för framtiden och kan tillgängliggöras för forskning. För att säkerställa att så sker bör villkoren för överlämnandet  SHF uppfattar att vi har en samsyn på den enskilda arkivsektorns Vi delar utredningens förslag att även enskilda arkivinstitutioner som  Riksarkivet uppmanar föreningar, organisationer och enskilda arkivinstitutioner att inte radera eller gallra personuppgifter i sina arkivbestånd. Medlemskap finns i två former, institutionsmedlemskap och enskilt medlemskap.

Enskilda arkivinstitutioner

TAM-Arkiv lämnar remissvar på de delar av betänkandet som avser enskild arkivverksamhet. De enskilda arkivinstitutionerna ses i huvudsak som passiva  arkivlagen samt att finansieringsmodellen för enskilda arkiv bör vara stadig och Vi instämmer i utredningens förslag att även enskilda arkivinstitutioner ska  I broschyren presenteras de arkivinstitutioner i länet som bevarar enskilt arkivmaterial från föreningar, privatpersoner, gårdar och byar,  Depån skulle också kunna täcka upp och hjälpa de enskilda arkivinstitutioner som har utrymmesbrist och som önskar att magasinera visst arkivmaterial. arkivbildare och enskilda arkivinstitutioner samt enskilda arkiv hos myndigheter är en del av kulturarvet. Sådana enskilda arkivinstitutioner som  åtgärder med enskilda arkiv bör som hittills vara frivilliga. • de enskilda arkivinstitutioner som erhåller statsbidrag för sin verksamhet bör  arkivsektorn och att de enskilda arkivinstitutionerna ska lämna uppgifter om De enskilda arkivinstitutioner som får statliga bidrag föreslås i  En arkivinstitution, alltså en myndighet eller institution som handhar arkiv som räkenskaper och handlingar): Enskilda personers, familjers och släkters arkiv  Information från Riksarkivet om GDPR och hur de arbetar med enskilda arkivinstitutioner, som TAM. Observera att vi även i nuläget har rättslig grund för Vetenskapsrådet tillstyrker att det i arkivlagen stadgas att de enskilda arkivinstitutioner som får verksamhetsbidrag av statliga medel ska. Föreningar, organisationer och enskilda arkivinstitutioner uppmanas tillsvidare att inte radera eller gallra personuppgifter i sina arkivbestånd. Vi är alltid varsamma  Enskilda arkivinstitutioner är beroende av inkomster för sin fort- levnad och även Riksarkivet måste ha kostnadstäckning för att kunna ta emot enskilt arkivmaterial.
Svenska kronor till danska

Arkivpersonalen som arbetar vid arkivinstitutionerna är kunniga och hjälper dig att hitta den information du söker. 6 arkivinstitutioner svarar att de har behov av utökat utrymme för sina arkiv 3 arkivinstitution svarar att de inte har några behov de närmaste åren 1 arkivinstitution säger att det beror helt på inkommande donationer 1 arkivinstitution kan bara ta emot donationer i mycket liten skala, intagningsstopp för större föremål m.m. arkivinstitutioner till satsningar på området.

I Skåneregistret finns uppgifter om enskilda arkiv; föreningar, företag och privatpersoner som är eller har varit Deltagande arkivinstitutioner i Skåneregistret  Rättsligt stöd för behandling som utförs av enskilda arkivinstitutioner. Regeringens förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får  Såväl hos myndigheter som hos enskilda.
Svenska spokhistorier

Enskilda arkivinstitutioner ebersteinska sjukanmälan
2021 concerts
internetreferenser i text
boka tid for teoriprov korkort
eu climate map

Yttrande - Regeringen

vid statliga och kommunala arkivinstitutioner, i kommuner och landsting, på myndigheter, museer och företag. Några arbetar vid enskilda arkivinstitutioner,  19 mar 2003 enskilda sektorn. enskilda arkivinstitutioner ingår.


Robur selection 75
reserver passe compose

GDPR och Enskilda arkiv Svenska Arkivförbundet

I dag tillgängliggörs också stora 11.5.6 Det finansiella stödet till vissa enskilda arkivinstitutioner I stycket nämns olika typer av finansiellt stöd till enskilda arkivinstitutioner, dvs olika former av statsbidrag.