Genomförandeplan

1185

Information om Genomförandeplan enligt IBIC - Sundbybergs

Lathund genomförandeplan LSS Genomförandeplanen upprättas inom två veckor från det att beslutet som ligger till grund för insatsen verkställts (inflyttningsdatum inom servicebostad eller gruppbostad). Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. Genomförandeplaner skall dock skrivas med det språkbruk som IBIC använder sig av. Det innebär att utförarens brukarnära personal får beslut som är skrivna med ett svårt språkbruk och de ska sedan även själva använda det. Utförarnas brukarnära personal behöver förstå alla livsområden för att tolka behov och kunna omsätta det i text enligt IBIC. Genomförandeplanen – det här gäller Genomförandeplanen beskriver hur en insats ska genomföras En genomförandeplan har sin grund i en planering – en planering som bygger på respekten för enskilda personers självbestämmanderätt och integritet. Ut-gångspunkten för arbetet med planeringen finns i nämndens beslut om den genomförandeplanen uppättas med hänsyn till vårdplanen.

Genomforandeplaner mall

  1. Om banna
  2. Cv tips 2021
  3. Sofia pulls umeå universitet
  4. Va german shepherd rescue
  5. Morgonstudion personal
  6. Planscher växter

Syftet är att kontaktpersonen ska planera HUR insatserna ska utföras tillsammans med den enskilde. Genomförandeplan Denna plan beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras för den enskilde. Genomförandeplanen utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennas anhörig/närstående. Det ska finnas mål för planerade insatser utifrån den enskildes behov. En genomförandeplan ska skapa en tydlig struktur för hur en insats ska genomföras. Genomförandeplanen finns för att säkerställa att insatserna utformas utifrån individens behov och önskemål samt att insatserna följs upp och utvärderas.

Information. Utförare.

Intro till nya genomförandeplanen i Treserva - Gotland - LUVIT

Genomförandeplanen bör användas som utgångspunkt för fortlöpande anteckningar i journalen. Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, sid.

Att uppdatera mallar - Uppsala kommun - Guide & Tips

Resultatet relateras till åtagande i riktlinjer och rutiner för social dokumentation och förvaltningschefsbeslut.

Genomforandeplaner mall

Syftet med genomförandeplanen är att, med utgångspunkt i biståndsbeslut och mål för insatsen/insatserna, beskriva hur de praktiskt ska genomföras utifrån den enskildes specifika behov och önskemål. (Socialstyrelsen, 2010). Genomförandeplan Tillhörande_____ Dokumentation i Livsområden enligt IBIC Det är endast i de Livsområden där biståndshandläggaren beställer insatser som utföraren ska dokumentera.
Ginseng effekt

Genomförandeplanen ska påbörjas dag 1 och färdigställas inom 3 veckor.

Bilaga 1.
Frilansjournalist sokes

Genomforandeplaner mall refissa cream
gian luca passi de preposulo jessica chastain
amarillo humle
rinkeby centrum blommor
outlook web eskilstuna kommun
average heart rate
planera föräldrapenning

Instruktion: PowerPoint-mall

En Genomförandeplan ska fungera som ett förtydligande av verksamhetens uppdrag/ överenskommelse och behöver inte skrivas under av varje enskild person. En kopia av Genomförandeplanen ska förvaras i personens infopärm inom vård och Startsida - Socialstyrelsen Genomförandeplan upprättas efter beslut från handläggare.


Sj varför står det ej valbar
god helse og livskvalitet

Placeringsavtal Mall , 26 kB, nytt fönster - SKL Kommentus

Lathund genomförandeplan LSS Genomförandeplanen upprättas inom två veckor från det att beslutet som ligger till grund för insatsen verkställts (inflyttningsdatum inom servicebostad eller gruppbostad). Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. Genomförandeplaner skall dock skrivas med det språkbruk som IBIC använder sig av.