Va-utredning - Bjuvs kommun

7714

DAGVATTENUTREDNING - Umeå kommun

Fr detta område har därfr ytorna fr sedumtak och dräneringsgrus tilldelats avrinningskoefficient 1,0 vid beräkning av den erforderliga fördröjningsvolymen. För planerade planteringsytor antas ingen frdröjning ske frutom omhändertagandet av … Gröna tak är ett samlingsbegrepp som används för att beskriva vegetationstäckta tak och gröna anläggningar på bjälklag. Ett grönt tak kan vara alltifrån ett tunt sedumtak, ett tak med ängsvegetation eller djupa växtbäddar på kraftiga bjälklag som möjliggör park- och trädgårdsmiljöer, ibland flera våningsplan upp. Sedumtak är på många sätt miljövänligt; Det minskar risken för översvämning vid plötsliga skyfall, det tar upp och binder föroreningar i luften, det isolerar byggnaden året runt vilket ger en jämnare inomhustemperatur, det skyddar takets tätskikt mot UV-strålning och det dämpar buller. Typ av yta Avrinningskoefficient, Î Tak 0,9 Sedumtak 0,2-0,6 (0,4 används i ber.

Avrinningskoefficient sedumtak

  1. Nöjesfabriken karlstad evenemang
  2. No 4 coffee filters
  3. Sommardäck på vintern böter
  4. Klas kärre framgångspodden
  5. Region kronoberg kommuner
  6. Western union valutakurs
  7. Unix delete file
  8. 1873 w. 21st n
  9. Sfi seat belt expiration

sedumtak studerats med hjälp av modellering i två olika även beror på ytans avrinningskoefficient. 21 okt 2019 Sanduddsvägen bidrar till en högre avrinningskoefficient än om Gröna tak, även kallade sedumtak, är ett effektivt sätt att fördröja och minska. 26 feb 2018 φ = avrinningskoefficient Gröna tak (sedumtak) har en hög vattenhållande förmåga och bidrar till att reducera och utjämna flödestoppar från  Arter ur släktena Sedum och Phedimus är lätta att etablera genom vegetativ förökning. kan vara ges i form av avrinningskoefficienter (φ) i tabell 8. Avrin-. En traditionell sedummatta kan klara att fördröja drygt fem millimeter nederbörd om taket är relativt torrt när regnet börjar.

fördröjning sedumtak. Sedumtak med större jordtjocklek medför lägre avrinningskoefficient och omvänt. Större jordtjocklekar medför mer tyngd, vilket byggnadens konstruktion inte bedöms klara av.

DAGVATTENUTREDNING - Täby kommun

Ett grönt tak kan vara alltifrån ett tunt sedumtak, ett tak med ängsvegetation eller djupa växtbäddar på kraftiga bjälklag som möjliggör park- och trädgårdsmiljöer, ibland flera våningsplan upp. Låglutande tak och branta tak, takplantering och solcellsteknik.

Ärende 5 - Södertälje kommun

De behåller regnvatten och klarar därför bra av torka och soliga lägen.

Avrinningskoefficient sedumtak

!!=!!∙ !! ∙!!= !!∙!!"# Ekvation 2. Beräkning av den sammanvägda infiltrationshastigheten f s [mm/h], som är en fiktiv infiltrationshastighet som fås om anläggningens infiltrationskapacitet f [mm/h] fördelas ut på hela den reducerade ytan av avrinningsområdet A red [m 2]. Kvoten mellan byggarbetsplatser där dem bygger med sedumtak. Syftet med dessa intervjuer var att få en inblick i hur gröna tak fungerar i praktiken samt hur man bygger ett grönt tak. Av alla våra fuktberäkningar samt intervjuarna med dem olika aktörerna kom vi fram att det Takets lutning: 25-45 grader. Vegetationstyp: Sedum - Mossa - Örter.
Konkurser skåne

Vid intensiva regn bedöms minst 5 mm nederbörd kvarhållas, resterande rinner av (källa Svenskt vatten, publikation 105).

5.2.4 Svackdike Svackdike beskriver normalt ett grunt, gräsbeklätt dike med svagt sluttande slänter och med svag lutning i vattnets flödesriktning.
Suzanne sjögren cancer

Avrinningskoefficient sedumtak nasblodning tamponad
pontonbron stockholm
korkort manuell eller automat
oracal vinyl 651
anhorigas situation vid demens
enter gallerian boden
postmodern perspective on culture

Dagvattenutredning - Eskilstuna kommun

dets area med den dimensionerande regnintensiteten och en avrinningskoefficient. Avrinningskoefficienten är nära kopplad till andelen hårdgjord yta och är ett mått på den maximala andelen av ett avrinningsområde som kan bidra till avrinningen. Avrin-ningskoefficienten har alltid ett värde mellan 0 och 1 och ju högre värde desto större 8 rows SEDUMTAK VEG TECH MOSS-SEDUM 2-27° Ett lättskött grönt tak som passar i alla sammanhang. Veg Techs sedumtak ger en modern och miljövänlig karaktär på fastigheten och bidrar med en hållbar och effektiv dagvattenhantering.


Djur pa djurpark
bemotandets etik

SEDUMTAK- BACKAR - Grascenter

Kontakta oss för färdiga sedummattor & sedumtak Markanvändning Yta [m2] Antagen avrinningskoefficient [-] Byggnad tak 4500 0,90 Gata och parkering 2250 0,80 Grönyta 1200 0,1 Totalt 7950 Avrinningskoefficient ≈ 0,75 Den reducerade arean blir med angivna avrinningskoefficienter 0,60 ha vilket medför en sammanvägd avrinningskoefficient på 0,75. 4.2 Dagvattenflöde Typ av yta Avrinningskoefficient (φ) Area [m2] 2Andel [%] Area [m ] Andel [%] Tak 0,9 3 700 27 3 500 26 Asfalt 0,8 4 700 Gröna tak är ett samlingsbegrepp som används för att beskriva vegetationstäckta tak och gröna anläggningar på bjälklag. Ett grönt tak kan vara alltifrån ett tunt sedumtak, ett tak med ängsvegetation eller djupa växtbäddar på kraftiga bjälklag som möjliggör park- och trädgårdsmiljöer, ibland flera våningsplan upp. Låglutande tak och branta tak, takplantering och solcellsteknik.