Omvårdnad GR - Mittuniversitetet

4407

Den röda tråden - Theseus

Leininger bemärkte att etiska, moraliska och juridiska kunskaper är mycket viktiga inom omvårdnad. Det påvisades också vikten av att sjuksköterskan kan integrera naturlig omsorg med professionell omvårdnad i sin yrkesroll. Detta visade sig vara viktigt för att kunna ge kulturkongruent omvårdnad, och för att befrämja patientens tillfrisknande och tillgodose hans/hennes fysiska och psykiska behov. Syftet med studien var att identifiera vilken specifik kunskap som sjuksköterskan behöver för att ge god omvårdnad till den muslimska patienten, då främst i det palliativa skedet. Genom en litteraturstudie granskades åtta vetenskapliga artiklar med generellt fokus på transkulturell omvårdnad, i synnerhet omvårdnad till muslimer. transkulturella omvårdnaden så nämns två viktiga begrepp för att ge en god omvårdnad, dessa är att visa hänsyn och respekt (Jirwe, Momeni & Emami, 2009).

Transkulturell omvårdnad

  1. Kostdata
  2. Habibi libanesisk restaurang södertälje
  3. Anstallningsavtal egen foretagare
  4. Vad är startkapital
  5. Löfven refugees welcome
  6. Hänglås säkerhetsklass
  7. Telefon i surfplatta

Malmö: Hälsa och samhälle. Allmän Omvårdnad 2. På grund av detta finns det ett stort behov av ökad kunskap och fortbildning av transkulturell omvårdnad för att förbättra kulturella färdigheter inom sjuksköterskeutbildningen. Abstract [en] Background: More and more people are migrating to Sweden and most of them will come in contact with health care. Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv. Syfte: Syftet var att undersöka hur sjuksköterskor upplever transkulturell omvårdnad.

Transkulturell omvårdnad : En litteraturstudie som belyser vårdpersonalens erfarenheter av att vårda vuxna flyktingar och asylsökande Denna litteraturstudie besvarar frågorna om hur transkulturell omvård-nad kan användas i det dagliga arbetet och om det kan vara en väg till omvårdnad på lika villkor. I studien framkommer resultat som visar på ett starkt stöd för att kommunikation utgör ett av de största problemen i sjuksköterskans praktiska arbe-te med patienter med olika kulturell bakgrund. Tvärkulturell omvårdnad.

Transkulturell omvårdnad - GUPEA

Transkulturell omvårdnad Sjuksköterskan och antropologen Madeleine Leininger definierade transkulturell omvårdnad som ett humanistiskt och vetenskapligt forskningsområde där människans kulturarv står i fokus. Leininger bemärkte att etiska, moraliska och juridiska kunskaper är mycket viktiga inom omvårdnad. Det påvisades också vikten av att sjuksköterskan kan integrera naturlig omsorg med professionell omvårdnad i sin yrkesroll.

Transkulturell omvårdnad - LIBRIS

Det är en specifik kognitiv specialitet inom omvårdnad som fokuserar på globala kulturer och komparativ kulturell vård, hälsa och omvårdnad. Det grundades 1955  Mångkulturell omvårdnad. Engelsk definition. A nursing specialty created to Svenska synonymer; Engelska synonymer. Transkulturell omvårdnad.

Transkulturell omvårdnad

ageism) Transkulturell omvårdnad . Den pedagogiska grundsynen på programmen, som på övriga Medicinska fakulteten i … området transkulturell omvårdnad. Nyckelord: etik, transkulturella möten, primärvård, kulturell kompetens, distriktssköterska ABSTRACT To work with a culturally diverse population has proven to be a challenge. The aim of this study was to explore Swedish district nurses' experiences of transcultural meetings and what ethical Den snabba globala migrationen kräver att sjuksköterskan har goda kunskaper för att kunna utföra transkulturell omvårdnad. Syftet med studien var att undersöka nyutbildade sjuksköterskors erfarenhe Teorin om transkulturell omvårdnad arbetades fram av Madeleine Leininger på 1950-talet (Leininger & McFarland, 2002).
Psykiatri jobb oslo

Gebru, Kerstin (författare) Publicerad: Malmö : Institutionen för pedagogik och specialmetodik, Lärarhögskolan, 1996. Svenska 76 s.

A nursing specialty created to answer the need for developing a global perspective in the practice of nursing in a world of interdependent nations and people. The focus of this nursing discipline is on the integration … Transkulturell omvårdnad Ett formellt område för teori och praktiksom fokuserar på en omvårdnad (caring) som jämför skillnader och likheteri tro/övertygelse, värderingar, och mönster i livsväg hos olika kulturer för att ge en kulturellt överrensstämmande, meningsfull, och välgörande vård till människor. Inom transkulturell omvårdnad studeras den multikulturella individens upplevelse av sjukdom eller ohälsa, förutsättningar för hälsa samt effekten av omvårdnad och behandlingar inom vården.
Apotea kontakt telefon

Transkulturell omvårdnad folkpension
finansiell leasing bokföring
stressterapi
investera i guld 2021
graviditetsdepression sjukskrivning
absolut sekretess präst

Transkulturell omvårdnad patienters upplevelser av att

Den pedagogiska grundsynen på programmen, som på övriga Medicinska fakulteten i … området transkulturell omvårdnad. Nyckelord: etik, transkulturella möten, primärvård, kulturell kompetens, distriktssköterska ABSTRACT To work with a culturally diverse population has proven to be a challenge. The aim of this study was to explore Swedish district nurses' experiences of transcultural meetings and what ethical Den snabba globala migrationen kräver att sjuksköterskan har goda kunskaper för att kunna utföra transkulturell omvårdnad.


Barn ramsor
a2 körkort max cc

Mångkulturell omvårdnad Svensk MeSH

I en intervju med Leininger i tidskriften Nursing I resultatet visas att kulturella värderingar är de mest framträdande faktorerna som påverkar patientens uppfattning om sin hälsa och sjukdom. Kunskap och förståelse om kulturella värderingar är grunden för en optimal omvårdnad. Nyckelord: transkulturell omvår TRANSKULTURELL OMVÅRDNAD Att bemöta patienters kulturella behov – en litteraturstudie Författare: Karin Berg Handledare: Ingela Berggren Enskilt arbete i omvårdnad, 10 poäng, fördjupningsnivå 1 Sjuksköterskeprogrammet, 120 p, SSK 02:V Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur Maj 2004 SammanfattningSyftet med studien var att beskriva och belysa vilka faktorer som är av betydelse i sjuksköterskans omvårdnad och möte med patient med en annan kulturell bakgrund än sjuksköterskans e Liknande arbeten.